Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2016.03.07 Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia
Dnia 7 marca 2016 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia ONA. Zgromadzenie otworzyła prezes Stowarzyszenia Mirosława Wieczorkiewicz, przedstawiając porządek obrad, w następującej kolejności:
  

  • Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
  • Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej
  • Stwierdzenie prawomocności obrad
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2015
  •  Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2016
  •   Dyskusja o planach Stowarzyszenia na rok 2016

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano Renatę Tomczak. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór członkiń Komisji mandatowo – skrutacyjnej, w skład Komisji weszły: Agnieszka Niekochańska – przewodnicząca, Agnieszka Nędzka – członkini, Beata Twardowska – członkini. Komisja mandatowo - skrutacyjna po podliczeniu ilości osób, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, oświadczyła, że na 31 członkiń Stowarzyszenia w obradach bierze udział 19 członkiń, w związku z czym frekwencja wynosi 61% z całości członkiń Stowarzyszenia. Tym samym obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne.Prezes Stowarzyszenia, Mirosława Wieczorkiewicz przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2015, podsumowując szereg działalności i projektów podejmowanych przez członkinie Stowarzyszenia. W 2015r. Stowarzyszenie brało udział w wydarzeniach :

Marzec         - Konin Miasto Kobiet

Kwiecień       - Szkolenia

- Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu

- III Koniński Kongres Kobiet

Maj              - Mama na Medal

Czerwiec      - Lato ze sztalugą, „Razem w XXI wiek z Historią ku Przyszłości”

Wrzesień      - Prezentacje w ramach „Kulturalnego kiosku”

Październik   - Radość tworzenia w Koninie

Grudzień      - Warsztaty w Domu Dziecka w Kaczkach Średnich, udział w uroczystości Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowanego przez COP. Wigilia Stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie finansowe za rok2015 zostało przedstawione i omówione przez skarbnika Zarządu Anetę Modrzyńską. Obecne członkinie Stowarzyszenia po zapoznaniu się z wszystkimi sprawozdaniami przystąpiły do głosowania następujących uchwał :

 

·         Uchwała nr 1 z dnia 07-03-2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2015

Za przyjęciem uchwały – 19 osób, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

·         Uchwała nr 2 z dnia 07-03-2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Za przyjęciem uchwały – 19 osób, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

·         Uchwała nr 3 z dnia 07-03-2016r. w sprawie przeznaczenia dodatkowego wyniku finansowego za rok 2015

Za przyjęciem uchwały – 19 osób, wstrzymało się – 0, przeciw -0.

·         Uchwała nr 4 z dnia 07-03-2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ONA za rok 2015

Za przyjęciem uchwały – 19 osób, wstrzymało się – 0, przeciw – 0.

 Na koniec obrad podjęto dyskusję o planach Stowarzyszenia na rok 2016. Koleżanki zaproponowały chęć wyjazdów na imprezy kulturalne. Zgromadzone członkinie jednogłośnie zdecydowały o kontynuowaniu realizacji podjętych już wcześniej działań tj. - Konin Miasto Kobiet, Mama na Medal, Kongres Kobiet. Prezes Mirosława Wieczorkiewicz przedstawiła propozycję w sprawie wydarzenia – Mama na Medal, aby w tym roku była przeprowadzona w formie udziału wszystkich dotychczas wyróżnionych i nagrodzonych MAM na przestrzeni lat 2009-2016. Omówiono realizacje projektu kulturowego „Prawa i obowiązki w społeczeństwie multikulturowym” do Francji, Niemiec i Szwajcarii, którego inicjatorem i koordynatorem jest Prezes Mirosława Wieczorkiewicz a organizatorem – Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi. Celem projektu jest wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, organizacji pozarządowej oraz w niemieckiej szkole, poznanie historii, kultury i tradycji Francji, Niemiec i Szwajcarii. Projekt realizowany będzie na przełomie maja/czerwca 2016r. z udziałem członków Stowarzyszenia oraz młodzieży w ramach solidarności międzypokoleniowej. Na koniec obrad głos zabrała Elżbieta Streker-Dembińska, informując o możliwości realizacji kolejnych projektów. Tym punktem obrad walne Zgromadzenia Stowarzyszenia ONA Otwarta -Nowoczesna – Aktywna zostało zakończone..
<< Z powrotem Dodaj nowy komentarz
0 łączna ilość elementów
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Temat*
Komentarz*
Wprowadź kod potwierdzający widoczny na obrazku*
Odśwież obrazek


Luty, 2013
Marzec, 2013
Maj, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Luty, 2014
Marzec, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Wrzesień, 2014
Listopad, 2014
Marzec, 2015
Czerwiec, 2015
Lipiec, 2015
Wrzesień, 2015
Listopad, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Marzec, 2016
Kwiecień, 2016
Lipiec, 2016
Styczeń, 2017
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO