Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Nowości i wydarzenia

RSS
2016.03.06. Zapraszamy na zebranie sprawozdawcze
2016/03/06 20:21:52


Uprzejmie zapraszamy na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, które odbędzie się dnia 7 marca 2016 r. (poniedziałek) w Centrum Organizacji Pozarządowych
w Koninie, Al. 3 Maja 1 i 3 Początek o godzinie 16.30Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.(do zapoznania w zakładce "Sprawozdania")
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań i udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015.
8. Dyskusja o planach Stowarzyszenia na rok 2016.
1 łączna ilość elementów


Luty, 2013
Marzec, 2013
Maj, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Luty, 2014
Marzec, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Wrzesień, 2014
Listopad, 2014
Marzec, 2015
Czerwiec, 2015
Lipiec, 2015
Wrzesień, 2015
Listopad, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Marzec, 2016
Kwiecień, 2016
Lipiec, 2016
Styczeń, 2017
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO