Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Nowości i wydarzenia

RSS
2016.03.11. Zapomniana literatura
2016/04/02 20:27:54
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, 11 marca 2016r. odbył się wykład dr Elwiry Jeglińskiej „Zapomniana literatura” przybliżający postać XIX-wiecznej pisarki Anieli Milewskiej z Mikorzyna, której twórczość traktowała o istocie prawa kobiet do samodzielności.

2016.03.10 Folklor miejski
2016/04/02 20:23:58W Centrum Kultury i Sztuki 10 marca przeżyliśmy niezwykły wieczór - spotkanie z folklorem dzięki Larysie Gruszce, która przybliżyła nam rolę kobiet w tworzeniu kultury folkloru miejskiego. Muzycznych wrażeń dostarczyła nam” Kapela z kopyta” z Konina, prezentując wspaniały dorobek naszego folkloru i angażując uczestniczki spotkania do wspólnej zabawy.

2016.03.09 Kobiety Kossaków
2016/04/02 20:15:21

Członkinie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyły w organizacji „Konin Miasto Kobiet” w dniach 4-13 marca 2016r. z inicjatywy naszego Stowarzyszenia odbyły się trzy spotkania.

9 marca w ramach bloku „Spotkaj się” Dyrektor MBP w Koninie Pan Henryk Janasek zaprosił Koninianki do niezwykłej podróży, przedstawiając historie pięknych, utalentowanych i nieodgadnionych kobiet rodu Kossaków.

2016.03.07 Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia
2016/04/02 20:01:51
Dnia 7 marca 2016 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia ONA. Zgromadzenie otworzyła prezes Stowarzyszenia Mirosława Wieczorkiewicz, przedstawiając porządek obrad, w następującej kolejności:
  

  • Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
  • Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej
  • Stwierdzenie prawomocności obrad
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2015
  •  Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2016
  •   Dyskusja o planach Stowarzyszenia na rok 2016

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano Renatę Tomczak. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór członkiń Komisji mandatowo – skrutacyjnej, w skład Komisji weszły: Agnieszka Niekochańska – przewodnicząca, Agnieszka Nędzka – członkini, Beata Twardowska – członkini. Komisja mandatowo - skrutacyjna po podliczeniu ilości osób, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, oświadczyła, że na 31 członkiń Stowarzyszenia w obradach bierze udział 19 członkiń, w związku z czym frekwencja wynosi 61% z całości członkiń Stowarzyszenia. Tym samym obrady Walnego Zgromadzenia są prawomocne.

2016.03.01 Zebranie Zarządu
2016/04/02 19:55:56
Dnia 1.03.2016r odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie założeń i treści sprawozdań : merytorycznego i finansowego oraz uchwał podejmowanych na najbliższym Walnym Zebraniu. .
2016.02.01 Zebranie Zarządu
2016/04/02 19:42:53

     Dnia 1 lutego 2016r. w Centrum Organizacji Pozarządowych  odbyło się spotkanie Stowarzyszenia, podczas którego zostały omówione następujące zagadnienia:


Nawiązanie do spotkania, które odbyło się 28.12.2015r, którego celem było zaprezentowanie publikacji dotyczącej projektu „Razem w XXI wiek – z historią ku przyszłości”;Skonstruowanie planów działania Stowarzyszenia na rok 2016;Przygotowanie się do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, podsumowującego działalność Stowarzyszania za rok 2015; Omówienie udziału Stowarzyszenia w organizacji „Konin Miasto Kobiet 2016”.
6 łączna ilość elementów


Luty, 2013
Marzec, 2013
Maj, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Luty, 2014
Marzec, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Wrzesień, 2014
Listopad, 2014
Marzec, 2015
Czerwiec, 2015
Lipiec, 2015
Wrzesień, 2015
Listopad, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Marzec, 2016
Kwiecień, 2016
Lipiec, 2016
Styczeń, 2017
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO