Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Sprawozdania
Zarząd Stowarzyszenia corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalnosci statutowej oraz sprawozdanie finansowe, 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków udziela Zarządowi absolutorium.

Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do Prezydenta (starosty) właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia
Organ nadzorujący ma prawo żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO