Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Misja,cel
Misja


Poprawa sytuacji w zakresie równego traktowania oraz równości szans kobiet i mężczyzn w społeczeństwie obywatelskim.

Cel

Upowszechnianie ochrony praw kobiet, wspieranie ich społecznej aktywności i rozwoju psychofizycznego, równych praw kobiet i mężczyzn, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu społecznemu, integracja społeczna i promowanie udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego.Historia
Misja,cel
Działania
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO