Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Działania
Cel zamierzamy osiągnąć przez:

  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  • realizowanie środowiskowych programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia kobiet i ich otoczenia oraz profilaktyki uzależnień,

  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz poradnictwo prawne i zawodowe, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  • prowadzenie programów osłonowych dla osób zagrożonych bezrobociem i bezdomnością,

  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

     Historia
Misja,cel
Działania
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO