Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Deklaracja

 
Konin, dnia…………………………
 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA
 
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z późn.zm.,
 
Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………....,
wyrażam wolę wstąpienia do Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna,
z siedzibą w Koninie.
Oświadczam, że znam postanowienia Statutu, cel oraz zadania Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 
                                                                                .........................................      
                                                                                                 (podpis)
 
DANE OSOBOWE:
1. Nazwisko……………………………………………………………………………………………
2. Imiona……………………………………………………………………………………….………
3. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………….
4. PESEL…………………………………………………………………………………………………
5. Dowód osobisty seria i numer…………………………………………………………..….
wydany przez…………………………………………………………………………………….……
4. Adres zamieszkania………………………………….………………………………………….
5. Telefon………………………………….……………………………………………………………
6. E-mail……………………………………………………………….……………………..…………
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych w działalności Stowarzyszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 833).
 
.................................
           (podpis)
 


Prawo o stowarzyszeniach
Statut
Deklaracja
Regulamin wyborów
Dane Rejestrowe
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO