Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Zarząd

 

 

Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami Członków;
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza;
3. Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia wyznaczony członek Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz;
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony członek Zarządu i są one protokołowane;
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
------------------------------------------------------------------
 
Zarząd Stowarzyszenia kadencji 2017 -2021

Prezes Stowarzyszenia - Agnieszka Niekochańska
Wiceprezes Stowarzyszenia - Izydora Smakulska
Sekretarz - Renata Tomczak
Skarbnik - Aneta Modrzyńska
Członek Zarządu - Agnieszka Nędzka


Zarząd Stowarzyszenia kadencji 2013-2017

Prezes Stowarzyszenia Mirosława Wieczorkiewicz zrezygnowała z funkcji. Zostalo to potwierdzone wpisem do KRS 6.12.2016r.
Do czasu zebrania sprawozdawczo-wyborczego zadania wykonuje Wiceprezes Agnieszka Niekochańska.


Zarząd po wyborach uzupełniających 7 marca 2015 r.


Prezes Stowarzyszenia –Mirosława Wieczorkiewicz,
Wiceprezes Stowarzyszenia –Agnieszka Niekochańska,
Sekretarz –Renata Tomczak,
Skarbnik –Aneta Modrzyńska,
Członek Zarządu –Izydora Smakulska
 
Zarząd po wyborach uzupełniających Sekretarza i Członka Zarządu 
24 lutego 2014 r.
Prezes Stowarzyszenia –Elżbieta Streker-Dembińska,
Wiceprezes Stowarzyszenia –Agnieszka Niekochańska,
Sekretarz –Renata Tomczak,
Skarbnik –Aneta Modrzyńska,
Członek Zarządu –Izydora Smakulska
 
Zarząd wybrany dnia 20 lutego 2013 r.
Prezes Stowarzyszenia –Elżbieta Streker-Dembińska,
Wiceprezes Stowarzyszenia –Agnieszka Niekochańska,
Sekretarz –Sylwia Frankowska,
Skarbnik –Aneta Modrzyńska,
Członek Zarządu –Monika Kosińska.
 
Zarząd Stowarzyszenia kadencji 2009 - 2013
Prezes Stowarzyszenia - Urszula Miłosz-Michalkiewicz,
Wiceprezes Stowarzyszenia - Elżbieta Adamska-Kranz,
Sekretarz - Joanna Kujawa
Skarbnik - Bożena Pięciak
Członkowie Zarządu - Elżbieta Rutkowska, Iwona Mestrovic-Janiak, Monika Kosińska.

 Zarząd
Komisja Rewizyjna
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO