Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Spotkania

                Spotkanie Stowarzyszenia ONA – 9.11.2015r.
Najważniejszymi zagadnieniami poruszonymi w trakcie spotkania były:
1.      1.

Podsumowanie udziału Stowarzyszenia w projekcie stworzenia „Kulturalnego Kiosku” obrazującego dorobek Stowarzyszenia ONA - podczas uroczystości Inauguracji Roku Kulturalnego 25.09.2015 w Auli PWSZ im.Jana A.P.Kaczmarka w Koninie
2.     2. Przedłożenie dokumentacji do Urzędu Miasta zawierającej protokoły wraz
 z uchwałami podjętymi na ostatnim Walnym Zebraniu i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
      3. Podsumowanie uroczystości zakończenia projektu „Lato ze Sztalugą”, która odbyła się 5.10.2015r w CKiS w Koninie. Wystawa prac powstałych w ramach projektu – do obejrzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie.
      4.      Podsumowanie spotkania „Radość tworzenia w Koninie” z konińską poetką Danutą Olczak, które odbyło się 15.10.2015r.
Wystawa twórczości do obejrzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Prezes Stowarzyszenia skierowała podziękowania do dyrektorów, nauczycieli i młodzieży szkół uczestniczących w uroczystości ( Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół w Liśćcu Wielkim, Gimnazjum nr 7 w Koninie, I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, ZSGE w Koninie i PSM I i II st.w Koninie. Podkreślono rolę pracownika Pawła Szczepaniaka z Miejskiej Biblioteki Publicznej, do którego skierowano podziękowanie za oprawę informatyczną i przygotowanie prezentacji poświęconej twórczości poetki. Szczególne podziękowania Prezes ONA skierowała do władz miasta Konina, które reprezentował Sekretarz Miasta p.Marek Zawidzki.
     5.      Podsumowanie pracy wokół zakończenia projektu „ Razem w XXI wiek- z historią ku przyszłości” uwieńczonego wydaniem książki.
      6.     Wyjazd do Muzeum POLIN w Warszawie 28.11.2015r – w ramach rozpoczęcia przygotowań do spotkania dot. wielokulturowości naszego miasta i regionu w aspekcie zaangażowania kobiet w rozwój miasta i regionu ( szczególny gość uczestnik wyjazdu – dr Elwira Jeglińska – regionalistka konińska ).
      7.      Omówienie przygotowania warsztatów wigilijnych – uroczystej wigilii Stowarzyszenia, prowadzonych przez członka zarządu Izydorę Smakulską .
     8.     Omówienie przygotowań do przeprowadzenia warsztatów artystycznych bożonarodzeniowych w Domu Dziecka w Kaczkach Średnich.
      9.     Omówienie realizacji projektu do Francji-Niemiec i Szwajcarii, którego celem jest wizyta w Parlamencie Europejskim i Organizacji Pozarządowej. Projekt realizowany będzie na przełomie maja-czerwca 2016r z udziałem członków Stowarzyszenia oraz młodzieży w ramach solidarności międzypokoleniowej.
 


19 stycznia 2012 r.

Zgodnie ze Statutem na Walnym Zgromadzeniu Członków zaprezentowane zostało roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2011.

W zebraniu wzięło udział również pięć nowych członkiń naszego stowarzyszenia, m.in. autorki projektu FIO, jaki złożony był do konkursu w 2011 roku. Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Monika Kosińska. Sprawozdanie finansowe sporządziła Janina Styś, a przedstawiła Skarbnik Bożena Pięciak. Sprawozdania zostały przyjęte. W drugiej części spotkania przy kawie i ciastku rozmawiałyśmy o planach na kolejny rok.
10 marca 2011 r.
Zgodnie ze Statutem na Walnym Zgromadzeniu Członków zaprezentowane zostało roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2010.
Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Monika Kosińska. Sprawozdanie finansowe sporządziła Janina Styś, a przedstawiła Skarbnik Bożena Pięciak. Sprawozdania zostały przyjęte. W drugiej części spotkania przy kawie i ciastku rozmawiałyśmy o planach na kolejny rok. Nasza członkini Iza Smakulska zaprezentowała swoje prace - rzeźba w skorupkach jaj gęsich i strusich. Przed świętami wielkanocnymi prace cieszyły się ogromnym powodzeniem

17 listopada 2010r.
Podczas trwającej kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna wraz z Forum Równych Szans i Praw Kobiet zorganizowało spotkanie w Restauracji „Pod czerwonym kurem” pod nazwą „Wybory kobiet”. Oprócz członków obydwu organizacji uczestniczyły w nim kobiety kandydujące w wyborach na różne szczeble samorządu. Tematem głównym spotkania były parytety na listach wyborczych oraz zbyt mały udział pań w kreowaniu polityki. Gościem specjalnym spotkania była Małgorzata Napieralska, żona przewodniczącego SLD, która opowiadała o życiu codziennym rodziny polityka z pierwszych stron gazet. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób.

Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości
Lato ze sztalugą
Jesień ze sztalugą
Opowiedz mi o moim mieście
Koniński Szlak Kobiet
Biogramy Kobiet
Gra Miejska NGO
Koniński Kongres Kobiet
ONA w Mieście Kobiet
Mama na Medal
Eurolady
Promocja Zdrowia
Spotkania
ONA - świadoma swojej roli
Konferencje
Kalendarium
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO