Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Koniński Szlak Kobiet


PROJEKT 2013
KONIŃSKI SZLAK KOBIET
Projekt przygotowany przez nasze członkinie – Sylwię Frankowską i Monikę Kosińską jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Konina. Uświadomienie dziedzictwa kulturowego wpływa na wytworzenie współczesnych więzi. Specyficzna struktura społeczna Konina, gdzie przeważająca część jego mieszkańców osiedliła się w latach przemysłowego rozwoju, wymaga podejmowania działań mających na celu ożywienie zainteresowania i umożliwienie szerokiego  dostępu do historycznej spuścizny naszego miasta.
Celem projektu jest kształtowanie postaw kulturowych powiązanych z historią miasta i tradycją wielokulturowości, ożywienie historycznej spuścizny tak by stała się inspiracją dla podejmowanych przez mieszkańców aktywności, nowe odczytanie historii i przestrzeni miasta – tym razem z punktu widzenia kobiet, ich losów, działalności, wyznawanych wartości a poprzez to stworzenie kobiecej przestrzeni w kulturze jako obszaru, w którym współczesne kobiety – mieszkanki Konina - będą mogły odnaleźć miejsce dla siebie i swojej twórczości, czerpać inspirację z działalności przodkiń.
Chcemy wykorzystać przestrzeń miasta dla zaprezentowania działań artystycznych, których pomysłodawczyniami, animatorkami, wykonawcami będą kobiety. Projekt będzie częścią programu Konin Miasto Kobiet koordynowanego przez Centrum Kultury i Sztuki - Oskard. Zadanie realizowane będzie przy współpracy lokalnych twórców, instytucji kulturalnych. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie udostępni nam lokal na warsztat. W ramach projektu zastosowane zostaną różne formy twórczej aktywności (działania artystyczne, akcje, warsztaty) inspirowane lokalną historią i kulturą i angażujące miejscową społeczność.
 
Projekt przewiduje następujące działania:
 
1. Spacer Konińskim Szlakiem Kobiet – spacer szlakiem dawnych mieszkanek Konina, reprezentantek przedwojennego wielokulturowego miasteczka zamieszkiwanego przez Polki, Niemki, Żydówki i Rosjanki, oraz kobiet, które miały wpływ na rozwój miasta na przestrzeni wieków.
2. Wystawa objazdowa prezentująca postacie koninianek i kobiet związanych z Koninem.
3. Warsztat twórczego pisania, którego rezultatem będą spisywane przez uczestniczki projektu historie rodzinne.
4. Utworzenie strony internetowej jako miejsca w przestrzeni wirtualnej, gdzie będą prezentowane postaci znanych i nieznanych koninianek; za pośrednictwem Internetu nasze działanie będzie mogła poznać wielotysięczna rzesza odbiorców, nie tylko w Koninie ale również na całym świecie np. emigranci z konińskimi korzeniami.

REALIZACJA PROJEKTU

SPACERY

Cykl marcowych imprez pod wspólnym tytułem Konin-miasto Kobiet był okazją aby wybrać się na pierwszy Spacer Konińskim Szlakiem Kobiet, spacer szlakiem dawnych mieszkanek Konina, reprezentantek przedwojennego wielokulturowego miasteczka zamieszkiwanego przez Polki, Niemki, Żydówki i Rosjanki. W role kobiet, które miały wpływ na rozwój miasta na przestrzeni wieków wcieliły sie nasze koleżanki. Zaistnienie w przestrzeni Starówki kobiet w epokowych stylizacjach, prezentacja biogramów kobiet, które zapisały się w historii naszego miasta wzbudziło zainteresowanie przechodniów. Szkoda tylko, że mroźna pogoda nie pozwoliła na dłuższą konińską wędrówkę.Kolorowo, sympatycznie i historycznie. Spacer Konińskim Szlakiem Kobiet, w którym 22 maja 2013 roku uczestniczyły członkinie i sympatyczki Stowarzyszenia ONA rozpoczął się na Placu Wolności (Elżbieta Zemełkowa) Kolejno ul. 3 Maja - Apteka Pod Lwem ( Anna Beklewska), Bulwarem Nadwarciańskim (Konińska Czarownica) ulicą Wodną przy Centrum Kształcenia Ustawicznego ( Maria Leszczyńska-Ejzen i Magdalenia z Leszczyńskich Ejzen), do 3 Maja (Elżbieta Żabińska), ul. Krzywą do ul. Staszica ( Stefania Łucja Esse i Janina Perathoner) i dalej ul. Obrońców Westerplatte (Zofia Kamilla Urbanowska). Spacer zakończyłyśmy w Dworku Zofii Urbanowskiej.Słoneczna pogoda, kolorowe kapelusze i znakomite nastroje jakie towarzyszyły uczestniczkom spaceru na długo zapadną nam w pamięci.
 
WARSZTATY


Warsztaty twórczego pisania odbyły się 13 lipca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O tym jak dokumentować ważne zdarzenia, jak pisać wspomnienia, a przede wszystkim jak obudzić w sobie potrzebę podzielenia się z innymi wspomnieniami, ciekawymi rodzinnymi historiami związanymi z życiem  matek, babek, prababek w naszym mieście opowiadały Sylwia Frankowska i Iwona Krzyżak.
Rezultatem warsztatów, w których uczestniczyło18 pań będą spisywane przez uczestniczki projektu historie rodzinne.
Celem warsztatów twórczego pisania, jest udostępnienie uczestniczkom zajęć narzędzi wykorzystywanych przy spisywaniu rodzinnych historii. Szesciogodzinne warsztaty zapoczątkowały stałe kontakty z autorkami wspomnień. Teraz czekamy na ciekawe historie, które opublikujemy na stonie internetowej projektu.Warsztaty literackie
tym razem odbyły się 07 września 2013 r. w uroczej pracowni Izy. Tematem spotkania były historie mieszkanek Konina. Fakt, że spotkałyśmy się w starej części miasta wywołał wspomnienia kobiet, które właśnie tutaj spędziły swoje życie. Historii mieszkanek Konina jest wiele. Łatwo o nich się rozmawia, pamięć przynosi coraz to nowe szczegóły. Jak ciekawie je opowiedzieć, co wybrać i w jaki sposób przekazać w formie bloga ? Na te pytania uczestniczki warsztatów szukały własnych odpowiedzi.

19 października 2013 r.
 
Kolejne spotkanie przy kawie i kobiecych historiach odbyło się
w sobotę 19 października 2013 r. o godz. 11.
Gościła nas ponownie w swoim domu pani Iza Smakulska.
Przy wspaniałym domowym cieście, w otoczeniu prac gospodyni pochylałyśmy sie nad zdjęciami, dokumentującymi historię Konina i jego mieszkańców, nasze własne historie.
 
Po raz kolejny spotykamy się 23 listopada 2013 r. w ramach warsztatów literackich. Nasze wspomnienia nabierają już literackiego charakteru. Potrzebujemy jednak wsparcia dziennikarskiego, aby zebrać historie kobiet w formie zapisu mówionego. Jest kilka mieszkanek Konina, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie do nas dotrzeć, a ich relacje z pewnością wzbogaciłyby nasz projekt.

 
WYSTAWY
Rusza wystawa „Koniński Szlak Kobiet”
Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna realizuje projekt współfinansowany
z budżetu Województwa Wielkopolskiego „Koniński Szlak Kobiet”. Celem naszego projektu jest przybliżenie mieszkańcom Konina historii miasta poprzez ukazanie losów kobiet, które były z nim związane. Chcemy, aby koninianie nie tylko rozpoznawali postać Jana Zemełki, ale również byli świadomi istnienia jego żony, Elżbiety, renesansowej business woman, a tym samym zwrócili uwagę na kobiecy wymiar historii pomijany w oficjalnym przekazie.
 
W ramach projektu przygotowana została wystawa prezentująca
sylwetki dziewięciu bohaterek Konińskiego Szlaku Kobiet: Elżbiety Zemełkowej, Anny Beklewskiej, Konińskiej Czarownicy, Teofili Wiśniowieckiej, Stefanii Esse, Zofii Urbanowskiej, Magdaleny Leszczyńskiej Ejzen, Marii Leszczyńskiej, Janiny Perathoner. Ekspozycja zaprojektowana przez konińską plastyczkę, Aleksandrę Midor, odbiega od encyklopedycznej formy przedstawiania biogramów, treść została wkomponowana w obraz – rekwizyt związany z daną postacią i obraz - miejsce na mapie miasta. Liczymy, że taka forma będzie atrakcyjniejsza dla młodego odbiorcy, gdyż jednym z założeń projektu jest edukacja kulturalna młodzieży. Po raz pierwszy wystawa została zaprezentowana 7 października 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki „Oskard” Chcielibyśmy, aby wystawa „Koniński Szlak Kobiet” mogła być zaprezentowana we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Konina.


Wystawa Konińskiego Szlaku Kobiet w drodze.
Ekspozycja zaprojektowana przez konińską plastyczkę, Aleksandrę Midor, odbiega od encyklopedycznej formy przedstawiania biogramów, treść została wkomponowana w obraz – rekwizyt związany z daną postacią i obraz - miejsce na mapie miasta.
Wystawa prezentowana była w 12 lokalizacjach:
Centrum Kultury i Sztuki „Oskard” (7.10.2013r.), III Liceum im. C.K Norwida (9-10.10.2013r.) Gimnazjum nr 5 (10-11.10.2013r.) Zespole Szkół im. M. Kopernika (15-16.10.2013) Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych (17-18.10.2013), Zespole Szkół Hutniczych (21-22.10.2013), I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki (23-25 10.2013) Centrum Kształcenia Ustawicznego (28-29.10.2013) II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K.Baczyńskiego (30-31.10.2013), Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (4-20.10.2013r.) Centrum Kultury i Sztuki na ul. Okólnej (25-27.11.2013 r.), Gimnazjum nr 6 (28-30.11.2013r.).Wystawa krąży po Koninie.
Dziękujemy wszystkim Koleżankom, które transportują i ustawiają wystawę w kolejnych lokalizacjach. Dzięki Wam już ponad 1 500 osób miało okazję ją zobaczyć, a setki uczniów z zainteresowaniem wysłuchało opowieści Sylwii Frankowskiej o losach konińskich kobiet. 


 
Ruszyła strona internetowa
Projektu Koniński Szlak Kobiet
Strona oddaje klimat naszej wystawy, którą mają okazję oglądać uczniowie konińskich szkół. Grafiki zaprojektowała Aleksandra Midor. Na stronie można znaleźć biogramy kobiet, którym dedykowałyśmy nasz projekt, a już wkrótce znajdą się na niej również historie kobiet pisane współcześnie przez mieszkanki Konina.


Mamy nadzieję, że losy kobiet, związanych z naszym miastem, ciekawe opowieści, w których znajdziemy wspomnienia naszych dziadków i rodziców dadzą impuls do przeglądania własnych albumów, zadawania pytań i opowiadania osobistych historii.
 
 
Projekt Koniński Szlak Kobiet powstał z potrzeby opowiedzenia równoległej do dziejów miasta historii jego mieszkanek. Chcemy pokazać i przypomnieć sylwetki kobiet, które odegrały istotną rolę w rozwoju Konina i odcisnęły swój ślad na jego mapie – jako lokalne działaczki, twórczynie, fundatorki. Poprzez losy naszych bohaterek opowiadamy również historię kobiet, tę nieobecną na kartach podręczników, niewidoczną w szerokiej perspektywie dziejów państw i miast, ukrytą za życiorysami mężczyzn. Oficjalna wersja historii przez wszystkie stulecia aż po wiek XX uwzględniała tylko jedną perspektywę – męską, co nie oznacza, że przeszłość obywała się bez kobiecej energii i twórczości. Wręcz przeciwnie, rozwój społeczeństw karmił się zawsze pracą kobiet (domową, wychowawczą, społeczną), choć rzadko kiedy ją doceniał.

Podążając Konińskim Szlakiem Kobiet, odkrywamy tę inną- mniej znaną - historię miasta. Przypominamy o wielokulturowości przedwojennego Konina, miasteczka zamieszkiwanego przez Polki, Żydówki, Niemki, Rosjanki. Opowiadamy historie, które stały się literackim tworzywem. Zaglądamy do kamienic, świątyń, szkół, miejsc, gdzie toczyło się życie znanych i nieznanych koninianek.

Projekt Koniński Szlak Kobiet realizowany jest przez Stowarzyszenie ONA Otwarta – Nowoczesna – Aktywna od kwietnia do listopada 2013r. Współfinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu przygotowano następujące działania:
- spacery Konińskim Szlakiem Kobiet- wystawę prezentującą postacie koninianek i kobiet związanych z Koninem- warsztat twórczego pisania- stronę internetową
ONA w grze miejskiej
14.09.2013 r. w związku z tygodniem organizacji pozarządowych w Koninie, Fundacja "Podaj dalej" zorganizowała grę miejską, w której wzięły udział lokalne NGO'sy. Przygotowany został fanpage na facebook gdzie została umieszczona notka o naszym stowarzyszeniu i realizowanym projekcie.


Zadaniem uczestników Gry Miejskiej na naszym stanowisku było rozwiązanie zadania polegającego na przyporządkowaniu nazwiskom kobiet z naszego szlaku fotografii miejsc Konina z którymi są kojarzone. Wczesniej uczestnicy gry mogli na stronie internetowej stowarzyszenia zapoznać się z ich biogramami i prześledzić trasę spaceru szlakiem kobiet.


 


Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości
Lato ze sztalugą
Jesień ze sztalugą
Opowiedz mi o moim mieście
Koniński Szlak Kobiet
Biogramy Kobiet
Gra Miejska NGO
Koniński Kongres Kobiet
ONA w Mieście Kobiet
Mama na Medal
Eurolady
Promocja Zdrowia
Spotkania
ONA - świadoma swojej roli
Konferencje
Kalendarium
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO