Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2011

 

 

SPRAWOZDANIE

z działalności Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna

za rok 2011

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 marca 2010 wpisał Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna Aktywna do KRS pod numerem: 0000351176. Od tego momentu Stowarzyszenie formalnie rozpoczęło swoją działalność.

 Stowarzyszenie na 31 grudnia 2011 roku liczyło 35 członkiń (wykaz w załączeniu).

W roku sprawozdawczym organy stowarzyszenia pracowały w następującym składzie:

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia                           Urszula Miłosz-Michalkiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia                     Elżbieta Adamska-Kranz

Sekretarz                                             Joanna Kujawa

Skarbnik                                              Bożena Pięciak

Członkowie Zarządu                               Elżbieta Rutkowska,
                                                         Iwona Mestrovic-Janiak, 
                                                         Monika Kosińska.

Komisja Rewizyjna:                               

Przewodnicząca                                        Genowefa Grzesik,
Członek                                                   Aleksandra Majkowska,
Członek                                                   Anna Wróbel.

 

Zebrania statutowe Zarządu

W 2011 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, na których omawiano sprawy bieżące związane z działalnością stowarzyszenia i ustalono plan pracy na kolejne miesiące.

Jedno z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia związane było z przygotowywana aplikacją Stowarzyszenia do Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zarząd podsumował również działalność w roku 2011, przyjął plan pracy na rok 2012 oraz zatwierdził dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które zaplanowano na 19 stycznia 2012 r.

 Przedsięwzięcia zrealizowane w 2011 roku

  Styczeń – luty 2011

Przygotowanie projektu „ONA – świadoma swojej roli, aktywna w życiu publicznym” tak zatytułowany jest nasz projekt złożony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet III Obszar Wsparcia 7 – Aktywizacja kobiet w życiu publicznym.

Projekt przewidziany jest do realizacji od czerwca do grudnia 2011 r., a jego wartość to 38.610 PLN. Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane problemy grupy docelowej – niskiej aktywności społecznej i obywatelskiej kobiet subregionu konińskiego, a jego celem było podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych społecznych w życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym.

Działania skierowane do kobiet z subregionu konińskiego (obejmującego powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki),w wyniku projektu grupa jego uczestniczek nabędzie wiedzę na temat realizacji siebie jako matki, żony, pracownicy oraz aktywnej uczestniczki życia obywatelskiego.

W ramach projektu zaplanowaliśmy warsztaty na tematy psychologiczne, medyczne, a także dotyczące udziału w życiu publicznym. Ponadto zaplanowano kurs obsługi komputera, wyjazdy do teatru, opery, a także do Sejmiku Wojewódzkiego.

W efekcie projektu podniesiony zostanie poziom wiedzy uczestniczek w zakresie rozpoczęcia działalności publicznej, organizacji czasu (dom, praca, działalność obywatelska), a także poziom poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Niestety tym razem nie miałyśmy szczęścia i projekt nasz nie zakwalifikował się do realizacji. Dziękujemy naszym koleżankom Agacie Bryzgalskiej i Beacie Frontczak za jego przygotowanie.

 Luty-marzec 2011r.

Stowarzyszenie ONA było współorganizatorem I edycji konkursu „Euro Lady 2010” o nagrodę posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca. Inicjatorami konkursu byli: posłanka Elżbieta Streker – Dembińska, europoseł Marek Siwiec. Ogromny wkład pracy w realizację tego projektu wniosły nasze członkinie: Sylwia Przybyła i Monika Kosińska. Do współorganizacji zaprosiliśmy Telewizję Informacyjną „Konin”, Radio „Planeta” i Głos Wielkopolski. Uczestniczkami Konkursu mogły być Panie, które do powstania i realizacji przedsięwzięć, wykorzystały Fundusze Europejskie, były pomysłodawczyniami projektów, autorkami/współautorkami  wniosków o dofinansowanie lub były bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów. Do udziału zaprosiliśmy kobiety z miasta Konin oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego. Celem konkursu było wyróżnienie kobiet, które pozyskały i wykorzystały Fundusze Europejskie oraz nagrodzenie autorki projektu, który zdaniem jury  i internautów został najwyżej oceniony. Kandydatki do Konkursu zgłaszane były przez instytucje i organizacje, którymi są: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Izby Gospodarcze, Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Miast i Gmin oraz Stowarzyszenia działające na terenie objętym konkursem. Zgłoszono 13 pań, z których kapituła konkursu wyłoniła 5 nominowanych do tytułu Euro Lady 2010. Na wyłonione kandydatki głosowali internauci na stronie internetowej konkursu oraz partnerów.

Marzec 2011

Brałyśmy udział w miejskim projekcie „Konin – miasto kobiet”. W przedsięwzięcie zaangażowane były instytucje kultury, stowarzyszenie ONA, lokalni animatorzy kultury, media oraz kawiarnie, kluby, salony urody. W ramach tego projektu na terenie miasta odbyło się kilkanaście wydarzeń kulturalnych oraz imprez dedykowanych kobietom. Stowarzyszenie ONA zaangażowało się w kilka przedsięwzięć tego projektu, a ich koordynatorem była Monika Kosińska.

7 marca 2011r.

Byłyśmy współorganizatorkami Gali „Euro Lady” podsumowującej plebiscyt.. W pięknych wnętrzach restauracji „Pod platanem”, przy akompaniamencie Big Bandu Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie pod dyrekcją Krzysztofa Pydyńskiego i wokalistek Magdaleny Iwińskiej oraz Kamili Markuszewskiej, poznaliśmy zwyciężczynię I edycji konkursu, którą została Emilia Lipińska z Koła. Galę poprowadzili: Sylwia Przybyła i Sławomir Papiera z TV Konin i

10 marca 2011

Zgodnie ze Statutem na Walnym Zgromadzeniu Członków zaprezentowane zostało roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2010. Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Monika Kosińska. Sprawozdanie finansowe sporządziła Janina Styś, a przedstawiła Skarbnik Bożena Pięciak. Sprawozdania zostały przyjęte. W drugiej części spotkania przy kawie i ciastku rozmawiałyśmy o planach na kolejny rok. Nasza członkini Iza Smakulska zaprezentowała swoje prace - rzeźba w skorupkach jaj gęsich i strusich. Przed świętami wielkanocnymi prace cieszyły się ogromnym powodzeniem

Maj 2011

30 maja 2011

Tradycją jest przyznawanie medali wyróżniającym się Mamom. Każdy rok przynosi ze sobą zmiany. Zaczynaliśmy od skromnych wyróżnień, potem były medale. W 2011 roku organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zgłosiły szczególnie wiele kandydatek. Z tego powodu postanowiliśmy, aby uroczyste spotkania i wręczenie medali odbyły się w czterech miastach naszego subregionu. Medale miały wyjątkową formę weneckiej maski. Te arcydzieła przygotowała nasza koleżanka Iza Smakulska. Pierwsze spotkanie miało miejsce 30 maja w Koninie, a gościem honorowym podczas uroczystości była Małgorzata Napieralska,

Czerwiec 2011

1 czerwca 2011 Spotkanie Mama na Medal w Słupcy,

3 czerwca 2011 spotkanie Mama na Medal w Turku

3-5 czerwca 2011 - Nasza członkini, Iza Smakulska reprezentowała Konin na wystawie twórców ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego w kulturze współczesnej. Jej prace cieszyły się dużym zainteresowaniem.

15 czerwca 2011 spotkanie Mama na Medal w Kole. W Sali kolskiego ratusza zgromadziły się mamy wraz ze swoimi rodzinami.

Każda uroczystość była inna i wyjątkowa. Ich atmosferę oddają pamiątkowe fotografie umieszczone w naszej galerii na stronie internetowej www.onakonin.pl.

 Lipiec 2011

23 lipca 2011 r.

Członkinie Stowarzyszenia zaangażowały się w zorganizowanie Pikniku Zdrowotnego. Do organizacji pikniku zostały zaproszone stowarzyszenia: UroConti, Amazonki, organizacje zawodowe - Okręgowa Izba pielęgniarek i Położnych, lekarze, pielęgniarki i ratownicy oraz diagności. Zaproszeni goście, eksperci przygotowujący program pn. "Zdrowie to nie towar, szpital to nie fabryka" zaprezentowali główne jego elementy. Gościli w Koninie: Wiktor Masłowski, Jerzy Gryglewicz, Dorota Gardias, Ewa Kralkowska.

Dla uczestników pikniku przygotowano wiele atrakcji: pomiary ciśnienia, cukru we krwi, wagi i BMI, Lekarze w "piknikowej przychodni" udzielali porad i konsultacji internistycznych, onkologicznych, kardiologicznych . Fizjoterapeuci i rehabilitanci pokazywali w jaki sposób dbać o sprawność swojego ciała. Stowarzyszenia pacjenckie prezentowały programy promocyjne i prewencyjne. Ciekawą ofertę przygotowały stowarzyszenia pacjenckie UroConti w zakresie leczenia NTM, Amazonki - diagnostyka i rehabilitacja.

Nasze stowarzyszenie prezentowało się we własnym namiocie, a na stoisku dyżurowali: psycholog-seksuolog i fizjoterapeuci. Z porad i badań skorzystało ponad 500 osób (diagnostyka), kilkadziesiąt osób umówiło się na badania diagnostyczne ( mammografia, cytologia). Dla dzieci i dorosłych przygotowano gry i zabawy sprawnościowe. Atrakcją pikniku był występ zespołu NoToCo.

 Konin, 16.01.2012r.                                                      Prezes

 

                                           Stowarzyszenia ONA

                                           Urszula Miłosz-Michalkiewicz

 

 2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO