Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Koniński Kongres Kobiet

 III Koniński Kongres Kobiet

18.04.2015 Koniński Dom Kultury

9.00 Rejestracja uczestniczek
Wstęp: zwiastun filmu „Solidarność według kobiet”, Prezentacja Stowarzyszenia Kongres Kobiet- Marzena Chincz
Otwarcie: Józef Nowicki (Prezydent Konina), Ewa Jeżak (Prezeska Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet)
„Feminizm, czyli co? Feministka, czyli kto? Czym jest feminizm w Polsce”
Moderator: Agnieszka Korytkowska (Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet)
Panelistki i paneliści: Staffan Herrström (ambasador Szwecji w Polsce), Magdalena Środa(etyczka, filozofka, feministka), Ludwika Wujec (fizyk, polityk, działaczka opozycji za czasów PRL), Henryk Wujec (fizyk, polityk, działacz opozycji za czasów PRL), Kazimiera Szczuka (dziennikarka, działaczka feministyczna), Marta Frej (malarka, graficzna), Anna Dryjańska (dziennikarka, feministka).
 
Przerwa kawowa
 
„’Rak nieborak’ – jak uszczypnie, będzie znak!”
Moderator: Anna Pilarska (dziennikarka, redaktorka naczelna LM)
Panelistki i paneliści: Katarzyna Traczyńska (aktorka serialowa, teatralna,  jest członkiem zarządu Fundacji im. Darii Trafankowskiej, która pomaga w leczeniu ciężko chorych), Paweł Perkowski( lekarz onkolog, pracuje na Oddziale Onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie), Bożena Janicka (lekarz rodzinny, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,)
 
Lunch
 
„Mój sposób na szczęście”
Moderatorka: Lucyna Lenard-Woźniak (dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie)
Panelistki i paneliści: Anna Maria Wesołowska (sędzia)  Hanna Bakuła (aktorka, malarka, autorka książek), Mariola Jach (Rodzinny Dom Dziecka PROM), Grażyna Hempowicz (sędzia Sądu Rejonowego w Koninie), Małgorzata Rychlińska (zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie).
 
Zakończenie III Konińskiego Kongresu Kobiet
 


II Koniński Kongres Kobiet 12.04.2013 godz. 9.00 – 17.00
Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet razem z innymi organizacjami pozarządowymi (Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, Konińskie Centrum Wolontariatu, Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Otwarcie”, Stowarzyszenie ONA, Tuliszkowskie Forum Kobiet, Stowarzyszeniem ”Magnolia”) zaprasza na II Koniński KongresKobiet, który odbędzie się 12 kwietnia 2014 r. w Koninie w auli im. Jana A.P. Kaczmarka w PWSZ, ul.Ks.Jerzego Popiełuszki w Koninie. W tym wyjątkowym dniu od 1000 do 1700 będziemy wspólnie dyskutować. Przez cały dzień działać będzie Park Kobiet a w nim: Kącik Malucha, Strefa NGO’sów oraz stoiska informacyjne organizacji wspierających II Koniński Kongres Kobiet.


23 lutego 2013 r.


My, Kobiety, zgromadzone na I Konińskim Kongresie Kobiet
w dniu, 23 lutego 2013 r.
oczekujemy od władz rządowych i samorządowych
 
1. Podejmowania działań mających na celu łamanie stereotypów płci oraz kreowanie akceptacji dla aktywności zawodowej, społecznej i politycznej kobiet.
2. Tworzenia warunków ułatwiających kobietom podejmowanie pracy i realizację ambicji zawodowych.
3. Zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych i profilaktyki zdrowotnej.
4. Udzielanie szczególnego wsparcia dla inicjatyw organizacji pozarządowych:
a) wspierających niepełnosprawnych i rodziny opiekujące się nimi,
b) poprawiających jakość życia seniorek i seniorów,
c) zapewniających opiekę i wsparcie kobietom i ich rodzinom, dotkniętych przemocą.
 
Postanawiamy transponować dorobek I Konińskiego Kongresu Kobiet na forum ogólnopolskie, a w subregionie pełnić rolę forum dla wszystkich organizacji działających na rzecz kobiet.
..................................
 
I Koniński Kongres Kobiet, który odbył się 23 lutego 2013 r. w Domu Kultury Oskard
.
Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, ale w prace organizacyjne zaangażowały się także: Dom Kultury Oskard, Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Stowarzyszenie „Magnolia”
I Koniński Kongres Kobiet pozostał już wspomnieniem. Emocje, jakie mu towarzyszyły na długo zostaną w pamięci jego uczestników.
Serdeczne gratulacje i podziękowania należą się naszym Kolezankom, członkiniom Stowarzyszenia ONA, które z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w jego przygotowaniu. Poniżej prezentujemy postulaty Kongresu.

I Koniński Kongres Kobiet to duże wydarzenie społeczno-kulturalne, które swoim patronatem objęli m.in.: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Koniński Małgorzata Waszak oraz Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Swoja obecność potwierdziły panelistki: Wanda Nowicka, Anna Grodzka, prof. Monika Płatek, Ewa Rumińska-Zimny, Małgorzata Iwanejko, Kazimiera Szczuka, Kinga Rusin.
W I Konińskim Kongresie Kobiet wzięło udział około 400 uczestniczek. Wszystkie panele były tłumaczone w języku migowym.
%placeToCut

PROGRAM


9.00-10.00 Rejestracja uczestniczek
Wstep - film z IV Kongresu i krótka prezentacja Stowarzyszenia – Magdalena Milewska
10.00-12.00 I panel
„Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy – postulaty Kongresu Kobiet”
Moderator: Aleksandra Sołtysiak – Łuczak (Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
Panelistki: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania), Anna Gwolińska (Stowarzyszenie Kongres Kobiet), Ewa Rumińska-Zimny(Międzynarodowe Forum Kobiet, Stowarzyszenie Kongres Kobiet), Anita Kucharska-Dziedzic (Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Baba), Agnieszka Grzybek (Stowarzyszenie Kongres Kobiet), Wanda Nowicka ( Marszałkini Sejmu),
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.30 II panel
Aktywność. Przedsiębiorczość. Niezależność. Obraz kobiety aktywnej, przedsiębiorczej i niezależnej oraz jej pozycja społeczna i zawodowa.
Moderator: Maria Jaśkiewicz Panelistki:, Małgorzata Waszak (Starosta Konińska),S.A.), Krystyna Woźniak (Członkini Zarządu Solarisbus), Elżbieta Streker – Dembińska (posłanka VI kadencji Sejmu RP, kierownik projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów), Ewa Jędrzejczak (Zastępca Burmistrza Gminy Rychwał), Urszula Adamska (Uniwersytet III Wieku), Joanna Skorupska – Górska (Lions Club Poznań New Design)
13.30-14.30 Lunch
14.30-16.00 III panel
Stereotypy i ich wylęgarnie: szkoła, kultura masowa, media, reklama, władza” kształtowanie nowoczesnego sposobu myślenia wbrew utartym i wciąż funkcjonującym w społeczeństwie stereotypom.
Moderator: Sylwia Frankowska (Stowarzyszenie ONA- Otwarta, Nowoczesna, Aktywna)
Panelistki: prof. Monika Płatek (prawniczka, wykładowczyni akademicka), Kazimiera Szczuka (feministka, dziennikarka), Miłka Stępień (afrykanistka, anglistka), Marzena Chińcz (Redaktorka Naczelna „Femka”), Marianna Dobrowolska (nauczycielka z pasją), Alina Pulcer (Stowarzyszenie Magnolia)
Imprezy towarzyszące
9.00 – 18.00 Wystawa malarstwa koninianek (Galeria „Łaźnia”)
9.00 – 18.00 Park Kobiet
11.00 – 17.00 Warsztaty dla młodych kobiet „Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”
16.00 – 16.30 Pokaz mody w wykonaniu podopiecznych i wolontariuszy Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”
16.30 Projekcja filmu „Siła kobiet”


Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości
Lato ze sztalugą
Jesień ze sztalugą
Opowiedz mi o moim mieście
Koniński Szlak Kobiet
Biogramy Kobiet
Gra Miejska NGO
Koniński Kongres Kobiet
ONA w Mieście Kobiet
Mama na Medal
Eurolady
Promocja Zdrowia
Spotkania
ONA - świadoma swojej roli
Konferencje
Kalendarium
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO