Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2012

 

SPRAWOZDANIE

z działalności Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna

za rok 2012

 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 marca 2010 wpisał Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna Aktywna do KRS pod numerem: 0000351176. Od tego momentu Stowarzyszenie formalnie rozpoczęło swoją działalność.

 Stowarzyszenie liczyło na koniec 2012 roku 37 członków (wykaz w załączeniu).

W roku sprawozdawczym organy stowarzyszenia pracowały w następującym składzie:

 Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia                       Urszula Miłosz-Michalkiewicz
Wiceprezes Stowarzyszenia                 Elżbieta Adamska-Kranz
Sekretarz                                         Joanna Kujawa
Skarbnik                                           Bożena Pięciak
Członkowie Zarządu                            Elżbieta Rutkowska,
                                                      Iwona Mestrovic-Janiak, 
                                                      Monika Kosińska.

Komisja Rewizyjna:                               

Przewodnicząca                                        Genowefa Grzesik,
Członek                                                   Aleksandra Majkowska,
Członek                                                   Anna Wróbel.

 

Zebrania statutowe Zarządu

W 2012 roku odbyło się 1 posiedzenie Zarządu, na którym omawiano sprawy bieżące związane z działalnością stowarzyszenia i ustalono plan pracy na kolejne miesiące.

Zarząd podsumował również działalność w roku 2011, przyjął plan pracy na rok 2012 oraz zatwierdził dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które zaplanowano na 19 stycznia 2012 r.

 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 roku

·         19 stycznia 2012

Zgodnie ze Statutem na Walnym Zgromadzeniu Członków zaprezentowane zostało roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w roku 2011. W zebraniu wzięło udział również pięć nowych członkiń naszego stowarzyszenia, m.in. autorki projektu FIO, jaki złożony był do konkursu w 2011 roku.

Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Monika Kosińska. Sprawozdanie finansowe sporządziła Janina Styś, a przedstawiła Skarbnik Bożena Pięciak. Sprawozdania zostały przyjęte. W drugiej części spotkania przy kawie i ciastku rozmawiałyśmy o planach na kolejny rok.

Luty-marzec 2012r. Stowarzyszenie ONA było współorganizatorem II edycji konkursu „Euro Lady 2010” o nagrodę posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca. Inicjatorami konkursu byli: posłanka Elżbieta Streker – Dembińska i europoseł Marek Siwiec. Tegoroczna edycja zorganizowana została również w innych subregionach Wielkopolski przez asystentów posła Marka Siwca. Konińska inicjatywa zyskała więc szerszy wymiar. Ogromny wkład pracy w realizację tego projektu wniosły nasze członkinie: Sylwia Przybyła i Monika Kosińska. Współorganizatorami konkursu we wschodniej Wielkopolsce są: Telewizja Informacyjna TV Wielkopolska, Radio Planeta oraz Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.

Konkurs został skierowany dla Kobiet, które dzięki funduszom europejskim rozpoczęły i rozwinęły działalność gospodarczą bądź społeczną. Kandydatki do Konkursu zgłosiły instytucje i organizacje, m.in: Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Izby Gospodarcze, Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Miast i Gmin oraz stowarzyszenia działające na terenie objętym konkursem.

Do udziału w konkursie zgłoszono 12 kobiet z Konina oraz powiatów: kolskiego, słupeckiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele organizatora oraz współorganizatorów konkursu, a także zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji Emilia Lipińska i prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Krzysztof Gubański, do następnego etapu nominowała pięć finalistek.

O tytuł EuroLady i nagrodę główną ubiegały się: Barbara Budzyńska z Wrześni, Jolanta Janczak
z Wrześni, Ewa Kanabus Koszal z Słupcy, Marta Kowalewska z Gniezna i Grażyna Twardowska Gałek z Konina.

Sylwetki kandydatek prezentowane były na stronie organizatora konkursu posła Marka Siwca oraz na portalu internetowym www.tvwielkopolska.pl, gdzie oddawano głosy na nominowane panie.

Marzec 2012

Brałyśmy udział w miejskim projekcie „Konin – miasto kobiet”. W przedsięwzięcie zaangażowane były instytucje kultury, stowarzyszenie ONA, lokalni animatorzy kultury, media oraz kawiarnie, kluby, salony urody. W ramach tego projektu na terenie miasta odbyło się kilkanaście wydarzeń kulturalnych oraz imprez dedykowanych kobietom. Stowarzyszenie ONA zaangażowało się
w kilka przedsięwzięć tego projektu m.in. Jak być piękną i młodą – medycyna estetyczna – spotkanie z dr Nowickim w Cafe Minoque (3.03.2012), Kobiety z pasją- prezentacja w Domu Kultury Oskard (16.03.2012. W pracach zespołu organizacyjnego uczestniczyła Monika Kosińska.

7 marca, w przededniu Dnia Kobiet, odbyła się uroczysta Gala, na której po raz drugi została wyłoniona EuroLady ze wschodniej Wielkopolski. W restauracji „Pod Platanem” w Koninie, spotkały się wszystkie uczestniczki, które wzięły udział w Konkursie. Zaproszeni również zostali przedstawiciele samorządów, izb gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń oraz współorganizatorzy i sponsorzy konkursu.

Wszystkie Panie otrzymały za udział w Konkursie pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, ufundowane przez organizatora posła Marka Siwca. Finalistki ubiegające się o tytuł EuroLady 2011 zostały uhonorowane dyplomami, nagrodami rzeczowymi, zaproszeniami do salonów urody i kina, a także bukietami kwiatów.

Największą ilość głosów oddanych przez internautów, a tym samym

·         tytuł EuroLady otrzymała Ewa Kanabus – Koszal, mieszkanka powiatu słupeckiego, która jest autorką i koordynatorką wielu projektów, które realizuje w Wielkopolsce, Polsce i poza granicami naszego kraju.

·         Laureatką II miejsca została Pani Jolanta Janczak z powiatu wrzesińskiego, która pozyskała i wykorzystała środki unijne na projekty turystyczne.

·         III miejsce zajęła Marta Kowalewska z Gniezna za promowanie przedsiębiorczości.

Wszystkie Panie w nagrodę otrzymały wyjazd do Brukseli z możliwością zwiedzenia Europarlamentu.

Galę uświetnił koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie pod batutą Krzysztofa Pydyńskiego oraz występ wokalny Anny Królikiewicz.

Grudzień 2012

Monika Kosińska przygotowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu, który zamierzamy realizować w 2013 roku.

Przygotowane zostały materiały sprawozdawcze za rok 2012.

  Konin, styczeń 2012r.

                                                      Prezes

                                                      Stowarzyszenia ONA

                                                     Urszula Miłosz-Michalkiewicz

 

.2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO