Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
ONA - świadoma swojej roli


PROJEKT 2011

ONA – ŚWIADOMA SWOJEJ ROLI, AKTYWNA W ŻYCIU PUBLICZNYM”
Projekt przygotowany na przełomie stycznia i lutego 2011 r. przewidziany był do realizacji od czerwca do grudnia 2011 r., a jego wartość to 38.610 PLN. Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane problemy grupy docelowej – niskiej aktywności społecznej i obywatelskiej kobiet subregionu konińskiego, a jego celem było podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych społecznych w życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym. Projekt złożony został w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet III Obszar Wsparcia 7 – Aktywizacja kobiet w życiu publicznym.
W projekcie przewidziano działania skierowane do kobiet z subregionu konińskiego (obejmującego powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki), w wyniku których grupa jego uczestniczek nabędzie wiedzę na temat realizacji siebie jako matki, żony, pracownicy oraz aktywnej uczestniczki życia obywatelskiego.
W ramach projektu przewidziano zorganizowanie warsztatów na tematy psychologiczne, medyczne, a także zagadnień dotyczących udziału w życiu publicznym. Ponadto zaplanowano kurs obsługi komputera, wyjazdy do teatru, opery i spotkania z radnymi Wielkopolskiego Sejmiku.
Projekt miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestniczek w zakresie rozpoczęcia działalności publicznej, organizacji czasu (dom, praca, działalność obywatelska), a także poziomu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.
Niestety tym razem nie miałyśmy szczęścia i projekt nasz nie zakwalifikował się do realizacji. Dziękujemy naszym koleżankom Agacie Bryzgalskiej i Beacie Frontczak za jego przygotowanie.


Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości
Lato ze sztalugą
Jesień ze sztalugą
Opowiedz mi o moim mieście
Koniński Szlak Kobiet
Biogramy Kobiet
Gra Miejska NGO
Koniński Kongres Kobiet
ONA w Mieście Kobiet
Mama na Medal
Eurolady
Promocja Zdrowia
Spotkania
ONA - świadoma swojej roli
Konferencje
Kalendarium
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO