Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2013

 
SPRAWOZDANIE
z działalności
Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna
za rok 2013
 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 marca 2010 wpisał Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna Aktywna do KRS pod numerem: 0000351176.
Stowarzyszenie liczyło na koniec 2013 roku 37 członków (wykaz w załączeniu).
W roku sprawozdawczym organy stowarzyszenia pracowały w następującym składzie:
 
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia                        Elżbieta Streker-Dembińska
Wiceprezes Stowarzyszenia                Agnieszka Niekochańska
Sekretarz                                             Sylwia Frankowska
Skarbnik                                               Aneta Modrzyńska
Członek Zarządu                                  Monika Kosińska
Komisja Rewizyjna:                            
Przewodnicząca                                   Genowefa Grzesik,
Wiceprzewodnicząca                           Alicja Budna                     
Sekretarz                                             Bożena Pyzdrowska
 
ZEBRANIA STATUTOWE
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna odbyło się 20 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Klubu Hutnik w Koninie.
Ze sprawozdaniem za rok 2012 członkinie miały możliwość zapoznać się po jego opublikowaniu na stronie internetowej www.onakonin.pl . Przewodnicząca zebrania przedstawiła zebranym jego główne tezy. Zwrócono uwagę, że zebrania stowarzyszenia odbywały się zbyt rzadko, co jest niezgodne ze Statutem. Przedstawiono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawierające: bilans, rachunek wyników i informację dodatkową.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z badania dokumentów źródłowych oraz bilansu i rachunku wyników. Komisja stwierdziła, że dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, a wydatki zostały poniesione celowo.
Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
Jednogłośnie zostały przegłosowane Uchwały: nr 1/2013 o przyjęciu sprawozdania z działalności merytorycznej, nr 2/2013 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2012 r., nr 3 /2013 w sprawie udzielenia absolutorium. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzono tajne wybory, oddzielnie na poszczególne funkcje we władzach stowarzyszenia. Wybrano władze stowarzyszenia w składzie:
Zarząd: Prezes Stowarzyszenia –Elżbieta Streker-Dembińska, Wiceprezes Stowarzyszenia –Agnieszka Niekochańska, Sekretarz –Sylwia Frankowska, Skarbnik –Aneta Modrzyńska, Członek Zarządu– Monika Kosińska. Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca-Genowefa Grzesik, Wiceprzewodnicząca-Alicja Budna, Sekretarz- Bożena Pyzdrowska.
Na zakończenie przyjęto jednogłośnie Uchwałę nr 7/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna. W sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok.
ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
Planowano 4 zebrania Zarządu, zrealizowano 5.
09.05.2013 r.
Zebranie Zarządu odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Dworcowej. Przedmiotem spotkania było omówienie zaawansowania prac związanych z realizacją projektu Koniński Szlak Kobiet i przygotowaniem Spaceru Szlakiem Kobiet, współpraca ze stowarzyszeniami nominującymi kandydatki do tytułu Mama na medal oraz sprawy organizacyjne Stowarzyszenia.
17.05.2013r.
W kawiarence CKiSz DK Oskard Zarząd omawiał sprawy związane z organizacją Spaceru Szlakiem Kobiet oraz aktywnością członkiń stowarzyszenia w bieżących pracach.
22.08.2013r.
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się w kawiarence CKiSz w Koninie na ul. Okólnej 47 i poświęcone było: informacji o objęciu stowarzyszenia projektem Akcelerator NGO, realizacji projektu Koniński Szlak Kobiet, udziałowi Stowarzyszenia w tygodniu organizacji pozarządowych – (Gra Miejska planowana na 14.09.2013), informacji o pomyśle wzięcia udziału w akcji „16 dni przeciwdziałania przemocy” oraz sprawom organizacyjnym.
31.08.2013r.
Zebranie Zarządu poszerzone o pozostałych członków Stowarzyszenia odbyło się w kawiarence CKiSz w Koninie na ul. Okólnej 47 i poświęcone było: omówieniu przygotowań do przedsięwzięć stowarzyszenia w III i IV kwartale (Koniński Szlak Kobiet (KSK)– odpowiedzialna Sylwia Frankowska, Tydzień organizacji pozarządowych – Gra Miejska – odpowiedzialne: Monika Budna, Agnieszka Nędzka,  Noc Kultury 13/14.09.2013r. „Nocne czytanie w wannie”– odpowiedzialna Sylwia Frankowska, 16 dni przeciwko przemocy – odpowiedzialny Marek Olejnik). Podjęte zostały uchwały o skreśleniu z listy członków oraz o przyjęciu nowych członków. Ustalono, że spotkania stowarzyszenia odbywać się będą w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 17.30
16.12.2013r.
Zebranie Zarządu miało miejsce przed spotkaniem świątecznym i poświęcone było głównie przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu Koniński Szlak Kobiet. Przyjęto materiały przedstawione przez koordynatorkę projektu –Sylwię Frankowską oraz Skarbniczkę Stowarzyszenia – Anetę Modrzyńską.
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU
Luty 2013
Udział w I Konińskim Kongresie Kobiet, który odbył się 23 lutego 2013 r. w Domu Kultury Oskard. Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, a w prace organizacyjne zaangażowały się także: Dom Kultury Oskard, Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Stowarzyszenie „Magnolia”
I Koniński Kongres Kobiet był dużym wydarzeniem społeczno-kulturalnym, które swoim patronatem objęli m.in.: Pełnomocniczka  Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Koniński Małgorzata Waszak oraz Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Panelistkami były m.in.: Wanda Nowicka, prof. Monika Płatek, Ewa Rumińska-Zimny, Kazimiera Szczuka. W I Konińskim Kongresie Kobiet wzięło udział około 400 uczestniczek, a jego efektem było Stanowisko Kongresu skierowane do władz rządowych i samorządowych.
Marzec 2013
Brałyśmy udział w miejskim projekcie „Konin – Miasto Kobiet”. W przedsięwzięcie zaangażowane były instytucje kultury, stowarzyszenie ONA, lokalni animatorzy kultury, media oraz kawiarnie, kluby, salony urody. W ramach tego projektu na terenie miasta odbyło się kilkanaście wydarzeń kulturalnych oraz imprez dedykowanych kobietom.
10 marca 2013 godz. 16.00 "DzieńCiucha" - babski targ w kawiarni Oskard Tego popołudnia spotkały się Panie, które sprzedawały, wymieniały lub przekazały nieodpłatnie zawartość swoich szaf. Zaprezentowały się również twórczynie i artystki zajmujące się wyrobem biżuterii, toreb czy ubrań. Można było skorzystać z porad kosmetyczki i wizażystki oraz wziąć udział w konkursach.
16 marca 2013 – „Zimowy Spacer Konińskim Szlakiem Kobiet” – zapowiedź projektu polegającego na przywróceniu pamięci mieszkańców Konina losów jego mieszkanek
Maj 2013
24 maja 2013r.  MAMA NA MEDAL
Po raz kolejny miałyśmy okazję uhonorować wspaniałe Mamy. Tym razem spotkałyśmy się w restauracji "Pod Czerwonym Kurem". Kandydatury do tytułu Mamy na Medal zgłosiły fundacje i organizacje działające na rzecz rodziny. Wielkie podziękowania dla Fundacji Otwarcie, Fundacji Podaj Dalej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dzięki którym miałyśmy okazję poznać i wyróżnić wspaniałe kobiety. Medale otrzymało 10 Mam na Medal: Agnieszka Król i Wioletta Biniaszyk- zgłoszone przez (TPD), Małgorzata Koszewska, Elżbieta Tomiak, Joanna Łuczak, Małgorzata Kowalska, Ilona Przybył-Sułkowska (Fundacja Otwarcie), Małgorzata Nazar, Michalina Pietura (Fundacja Podaj Dalej), Jadwiga Woźniak (Stowarzyszenie ONA)
Okolicznościowe medale, dyplomy i upominki to symboliczny wyraz uznania dla kobiet, które codziennie troszczą się o dzieci, zmagają sie z przeciwnościami losu, ale co najważniejsze wspierają się nawzajem i pomagają również innym. Uroczystość zorganizowaną po raz trzeci w tej formule uświetniły występy młodzieży z Gimnazjum nr 7 oraz koncert zespołu Szymona Wieczorkiewicza.
Kwiecień- listopad 2013r.
KONIŃSKI SZLAK KOBIET
Projekt przygotowany  przez nasze członkinie – Sylwię Frankowską i Monikę Kosińską.
Celem projektu było kształtowanie postaw kulturowych powiązanych z historią miasta i tradycją wielokulturowości, ożywienie historycznej spuścizny tak by stała się inspiracją dla podejmowanych przez mieszkańców aktywności, nowe odczytanie historii i przestrzeni miasta – tym razem z punktu widzenia kobiet, ich losów, działalności, wyznawanych wartości.
Projekt zapowiedziany został marcowym Spacerem Szlakiem Kobiet w ramach  programu Konin Miasto Kobiet koordynowanego przez Centrum Kultury i Sztuki - Oskard.
Projekt Koniński Szlak Kobiet realizowany przez nasze Stowarzyszenie współfinansowany był z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu przygotowano następujące działania: - spacery Konińskim Szlakiem Kobiet, wystawę prezentującą postacie koninianek i kobiet związanych z Koninem, warsztat twórczego pisania, stronę internetową projektu.
SPACERY
Cykl marcowych imprez pod wspólnym tytułem Konin-Miasto Kobiet był okazją, aby wybrać się na pierwszy Spacer Konińskim Szlakiem Kobiet -16 marca 2013r.- spacer szlakiem dawnych mieszkanek Konina, reprezentantek przedwojennego wielokulturowego miasteczka zamieszkiwanego przez Polki, Niemki, Żydówki i Rosjanki. W role kobiet, które miały wpływ na rozwój miasta na przestrzeni wieków wcieliły się nasze koleżanki. Zaistnienie w przestrzeni Starówki kobiet w epokowych stylizacjach, prezentacja biogramów kobiet, które zapisały się w historii naszego miasta wzbudziło duże zainteresowanie przechodniów. Szkoda tylko, że mroźna pogoda nie pozwoliła na dłuższą konińską wędrówkę.
Spacer Konińskim Szlakiem Kobiet, w którym 22 maja 2013 roku uczestniczyły członkinie i sympatyczki Stowarzyszenia ONA rozpoczął się na Placu Wolności (Elżbieta Zemełkowa). Kolejno ul. 3 Maja - Apteka Pod Lwem ( Anna Beklewska), Bulwarem Nadwarciańskim (Konińska Czarownica) ulicą Wodną przy Centrum Kształcenia Ustawicznego ( Maria Leszczyńska-Ejzen i Magdalenia z Leszczyńskich Ejzen), do 3 Maja (Elżbieta Żabińska), ul. Krzywą do ul. Staszica (Stefania Łucja Esse i Janina Perathoner) i dalej ul. Obrońców Westerplatte (Zofia Kamilla Urbanowska). Spacer zakończyłyśmy w Dworku Zofii Urbanowskiej. Słoneczna pogoda, kolorowe kapelusze i znakomite nastroje jakie towarzyszyły uczestniczkom spaceru na długo zapadną nam w pamięci.
WARSZTATY
Warsztaty twórczego pisania odbyły się 13 lipca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O tym jak dokumentować ważne zdarzenia, jak pisać wspomnienia, a przede wszystkim jak obudzić w sobie potrzebę podzielenia się z innymi wspomnieniami, ciekawymi rodzinnymi historiami związanymi z życiem matek, babek, prababek w naszym mieście opowiadały Sylwia Frankowska i Iwona Krzyżak.Rezultatem warsztatów, w których uczestniczyło18 pań będą spisywane przez uczestniczki projektu historie rodzinne. Celem warsztatów twórczego pisania, było udostępnienie uczestniczkom zajęć narzędzi wykorzystywanych przy spisywaniu rodzinnych historii. Sześciogodzinne warsztaty zapoczątkowały stałe kontakty z autorkami wspomnień. Kolejne spotkania odbyły się 07 września, 19 października i 23 listopada 2013r.  Tematem spotkań były historie mieszkanek Konina. Fakt, że spotykałyśmy się w starej części miasta wywołał wspomnienia kobiet, które właśnie tutaj spędziły swoje życie. Historii mieszkanek Konina jest wiele. Łatwo o nich się rozmawia, pamięć przynosi coraz to nowe szczegóły. Jak ciekawie je opowiedzieć, co wybrać i w jaki sposób przekazać w formie bloga ? Na te pytania uczestniczki warsztatów szukały własnych odpowiedzi. Jest kilka mieszkanek Konina, które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie do nas dotrzeć, a ich relacje z pewnością wzbogaciłyby nasz projekt. Potrzebne jest więc dalsze wsparcie dziennikarskie, aby zebrać historie kobiet w formie zapisu mówionego.
WYSTAWA
W ramach projektu przygotowana została wystawa prezentująca sylwetki dziewięciu bohaterek Konińskiego Szlaku Kobiet: Elżbiety Zemełkowej, Anny Beklewskiej, Konińskiej Czarownicy, Teofili Wiśniowieckiej, Stefanii Esse, Zofii Urbanowskiej, Magdaleny Leszczyńskiej Ejzen, Marii Leszczyńskiej, Janiny Perathoner. Ekspozycja zaprojektowana przez konińską plastyczkę, Aleksandrę Midor, odbiegała od encyklopedycznej formy przedstawiania biogramów, treść została wkomponowana w obraz – rekwizyt związany z daną postacią i obraz - miejsce na mapie miasta. Taka forma jest atrakcyjniejsza dla młodego odbiorcy, a jednym z założeń projektu jest edukacja kulturalna młodzieży.  Wystawa w formie 10 roll-upów mogła być łatwo transportowana i prezentowana w wielu miejscach. Po raz pierwszy wystawa została zaprezentowana 7 października 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki „Oskard”
Ponadto wystawa prezentowana była w 12 lokalizacjach: Centrum Kultury i Sztuki „Oskard” (7.10.2013r.), III Liceum im. C.K Norwida (9-10.10.2013r.) Gimnazjum nr 5 (10-11.10.2013r.) Zespole Szkół im. M. Kopernika (15-16.10.2013) Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych (17-18.10.2013), Zespole Szkół Hutniczych (21-22.10.2013), I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki (23-25 10.2013) Centrum Kształcenia Ustawicznego (28-29.10.2013) II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego (30-31.10.2013), Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (4-20.10.2013r.) Centrum Kultury i Sztuki na ul. Okólnej (25-27.11.2013 r.), Gimnazjum nr 6 (28-30.11.2013r.).Wystawa prezentowana będzie również w 2014 roku. Dziękujemy wszystkim Koleżankom - wolontariuszkom, które transportowały i ustawiały wystawę w kolejnych lokalizacjach. Dzięki Wam już ponad 4000 osób miało okazję ją zobaczyć. Setki uczniów z zainteresowaniem wysłuchało opowieści Sylwii Frankowskiej o losach konińskich kobiet.
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU KONIŃSKI SZLAK KOBIET
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona oddaje klimat naszej wystawy. Grafiki zaprojektowała Aleksandra Midor. Na stronie można znaleźć biogramy kobiet, którym dedykowałyśmy nasz projekt, a wkrótce znajdą się na niej również historie kobiet pisane współcześnie przez mieszkanki Konina. Mamy nadzieję, że losy kobiet, związanych z naszym miastem, ciekawe opowieści, w których znajdziemy wspomnienia naszych dziadków i rodziców dadzą impuls do przeglądania własnych albumów, zadawania pytań i opowiadania osobistych historii.
 
 
 
Realizacja Projektu zakończyła się w listopadzie 2013 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało przyjęte przez Urząd Marszałkowski, który uczestniczył w jego współfinansowaniu.
Wrzesień 2013r. ONA W GRZE MIEJSKIEJ
14.09.2013 r. w związku z tygodniem organizacji pozarządowych w Koninie, Fundacja "Podaj dalej" zorganizowała grę miejską, w której wzięły udział lokalne NGO’sy. Przygotowany został fanpage na Facebooku, gdzie została umieszczona notka o naszym stowarzyszeniu i realizowanym projekcie. Zadaniem uczestników Gry Miejskiej na naszym stanowisku było rozwiązanie zadania polegającego na przyporządkowaniu nazwiskom kobiet z naszego szlaku fotografii miejsc Konina z którymi są kojarzone. Wcześniej uczestnicy gry mogli na stronie internetowej stowarzyszenia zapoznać się z ich biogramami i prześledzić trasę spaceru szlakiem kobiet.
Lipiec –grudzień 2013r.
AKCELERATOR NGO
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprosiło nas do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie „Akcelerator NGO” Więcej o projekcie http://www.pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/akcelerator-ngo)
Od 24 lipca 2013 r. przedstawiciele firmy Most Consulting z Łodzi - realizowali projekt dla organizacji pozarządowych w formie coachingu i doradztwa dla członków i władz stowarzyszenia. Trenerzy Iwona Haak i Włodzimierz Sosnowski spotykali się z nami raz w miesiącu. W czasie czterogodzinnego spotkania zapoznawali się z działalnością Stowarzyszenia, jego historią, sytuacją w mieście i warunkami do działania, inicjatywami, planami na przyszłość, problemami i potrzebami w zakresie konkretnych tematów spotkań. Spotkania z członkami stowarzyszenia dotyczyły 4-ch obszarów: organizacja i koordynacja organizacji, zarządzanie finansami, budowanie kompetencji zespołu, komunikacja. Aby przygotować dedykowany naszemu stowarzyszeniu program wszystkim członkom przesłano ankietę przygotowaną przez realizatora projektu z prośbą o jej wypełnienie. Pierwsze Warsztaty w ramach projektu odbyły się 31 sierpnia 2013r. - analiza potencjału  i możliwości stowarzyszenia i jego członków, 30 września 2013r. – omówienie ankiet identyfikujących problemy i możliwości stowarzyszenia. Grupa Robocza, w składzie Monika Budna, Marek Olejnik, Beata Frontczak na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członkiń stowarzyszenia przygotowała analizę SWOT. W jej wyniku sformułowane zostały wnioski, które były przedmiotem dyskusji w czasie spotkania. 28 października 2013r. odbyło się robocze spotkanie konsultacyjne z Zarządem Stowarzyszenia, poświęcone omówieniu potencjalnych możliwości pozyskania środków na projekty planowane do realizacji w 2014 roku. 25 listopada 2013r. - spotkanie miało na celu przedyskutowanie i określenie naszych zamiarów na przyszły rok ukierunkowanych na aktywizację kobiet - zarówno tych należących do Stowarzyszenia, jak i tych, do których adresowane są działania Stowarzyszenia. Podczas spotkania w ramach warsztatów programu Akcelerator NGO ustaliłyśmy ogólny cel jaki chcemy osiągnąć w 2014 roku - aktywizację kobiet, rozumianą jako: zachętę do podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz otoczenia, ale również będących realizacją własnych marzeń i oczekiwań, aktywizację wewnątrz stowarzyszenia - budowanie wspólnoty działań. 16 grudnia 2013r. -ostatnie w 2013 r. spotkanie miało wyjątkowy charakter przedświąteczny.
Grudzień 2013
U gościnnej Izy Smakulskiej spotkałyśmy się 16 grudnia 2013 na Wielkim Pierniczeniu. Smakowałyśmy potrawy przygotowane przez nasze koleżanki: Izę Smakulską i Anię Lewandowską. Spotkanie wzbogacił koncert młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Serdecznie dziękujemy inicjatorkom, realizatorkom i uczestniczkom spotkania.
Przygotowane zostały materiały sprawozdawcze za rok 2013.
Sylwia Frankowska przygotowała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu, który zamierzamy realizować w 2014 roku.
 
Prezes
Stowarzyszenia ONA
Elżbieta Streker-Dembińska
 
Konin, styczeń 2014 r.


2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO