Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Akcelerator NGO
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprosiło nas do uczestnictwa w projekcie „Akcelerator NGO”
więcej o projekcie
http://www.pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/akcelerator-ngo)

Zostaliśmy wybrani do bezpłatnego wsparcia w ramach tego projektu. 24 lipca 2013 r. odwiedzili nas przedstawiciele firmy Most Consulting z Łodzi - realizator projektu dla organizacji pozarządowych w formie coachingu i doradztwa dla członków i władz stowarzyszenia.

W czasie czterogodzinnego spotkania zapoznawali się z działalnością Stowarzyszenia, jego historią, sytuacją w mieście i warunkami do działania, inicjatywami, planami na przyszłość, problemami i potrzebami w zakresie konkretnych tematów spotkań. Planowane spotkania z członkami stowarzyszenia dotyczyć będą 4-ch obszarów: organizacja i koordynacja organizacji, zarządzanie finansami, budowanie kompetencji zespołu, komunikacja. Aby przygotować dedykowany naszemu stowarzyszeniu program przesłaliśmy wszystkim członkom ankietę przygotowaną przez realizatora projektu z prośba o jej przesłanie.Firma Most Consulting z Łodzi w ramach realizowanego projektu Akcelerator NGO objęła nasze Stowarzyszenie bezpłatną pomocą.
31 sierpnia 2013 odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu, w czasie których analizowaliśmy potencjał i możliwości stowarzyszenia i jego członków.
 
 
Oto jak przedstawiają się trenerzy z którymi bedziemy współpracować:

Reprezentujemy firmę Most Consulting z Łodzi i jesteśmy realizatorem projektu dla organizacji pozarządowych w formie coachingu i doradztwa dla członków Stowarzyszenia i władz Waszej organizacji. Przypadła nam w udziale przyjemność współpracy właśnie z Waszą organizacją i wierzymy, że w toku rocznej współpracy będziemy w stanie wspomóc Stowarzyszenie ONA w obszarach, które sprawiają najwięcej problemów. Nasza współpraca będzie opierała się o wspólne spotkania - raz w miesiącu, przez 4 godziny, z których 2 – 2,5 godziny przeznaczymy na warsztaty dla Członków Stowarzyszenia, a 1,5 – 2 godzin na szkolenie i doradztwo dla Zarządu. Oczywiście te proporcje mogą ulegać zmianom, w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji.
Zapraszamy do współpracy - Iwona Haak i Włodzimierz Sosnowski
30 września 2013r. spotkałyśmy się po raz kolejny w ramach projektu wspierającego organizacje pozarządowe Akcelerator NGO. Przedmiotem rozmowy były wyniki naszych ankiet identyfikujących problemy i możliwości stowarzyszenia.
Grupa Robocza, w składzie Monika Budna, Marek Olejnik, Beata Frontczak na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członkiń stowarzyszenia podczas poprzedniego spotkania przygotowała analizę SWOT. W jej wyniku sformułowane zostały wnioski, które były przedmiotem dyskusji w czasie spotkania. Stowarzyszenie koncentrować się będzie głównie na pozyskaniu niewielkich grantów, które umożliwią realizację dotychczas realizowanych i planowanych projektów. Kolejnym działaniem będzie przygotowanie strategii i działań na kolejny rok.
W przerwie spotkania miałyśmy okazję obejrzeć wystawę Grażyny Perl
www.ckis.konin.pl/index.php


W ramach projektu Akcelerator NGO robocze spotkanie konsultacyjne z Zarządem Stowarzyszenia, które odbyło się 28 października 2013 r. poświęcone było omówieniu potencjalnych możliwosci pozyskania środków na projekty planowane do realizacji w 2014 roku.
Z uwagi na skromne środki własne stowarzyszenia, uzyskiwane wyłącznie ze składek nie ma zbyt wielu źródeł otrzymania dotacji na realizację zamierzeń stowarzyszenia. Jak i gdzie starać się o środki? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano wspólnie z konsultantami.

25 listopada 2013r. - Spotkanie miało na celu przedyskutowanie i określenie naszych zamiarów na przyszły rok. Opracowane propozycje są ukierunkowane na aktywizację kobiet - zarówno tych należących do Stowarzyszenia, jak i tych, do których adresowane są działania Stowarzyszenia.
Wynikiem spotkania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „w jakich zadaniach Stowarzyszenia osoby do niego należące chciały by podzielić się swoją wiedzą, działać na rzecz aktywizacji kobiet”, a w dalszym etapie ustalenie zakresu zadań, harmonogramu, niezbędnych elementów do wykonania zadania – np. we współpracy z wyznaczonym Opiekunem, a także zapewnienia odpowiedniego wsparcia na poszczególnych etapach wykonania tego zadania.

Podczas spotkania w ramach warsztatów programu Akcelerator NGO ustaliłyśmy ogólny cel jaki chcemy osiągnąć w 2014 roku - aktywizację kobiet, rozumianą jako:
  • zachętę do podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz otoczenia, ale również będących realizacją własnych marzeń i oczekiwań,
  • aktywizację wewnątrz stowarzyszenia - budowanie wspólnoty działań.
Bardzo proszę o zgłaszanie pomysłów, które mogłybyśmy wspólnie realizować w różnych formach: warsztatów, prelekcji, spotkań, pogaduch, happeningów, pikników, festynów i in. Krótko mówiąc: zadajcie sobie pytanie i odpowiedzcie:
Pomocnicza ankieta w załączniku do emaila. Uwaga! JEDEN POMYSŁ - JEDNA ANKIETA.
Pomysły te będą podstawą przygotowania naszego planu na przyszły rok i wskazówką do opracowania wniosków o finansowanie.
Ankiety prosze odsyłać na email ona@onakonin.pl,
Termin zgłaszania pomysłów - do 31.12. 2013 r.
Bez Waszej inspiracji i aktywności nie damy rady !!!
Pozdrawiamy i czekamy na odzew.
Elżbieta Streker-Dembińska wraz z uczestniczkami warsztatów

Ankieta

Pytanie
Odpowiednio do treści pytania
Forma organizacyjna
co mnie interesuje,
 
 
co sprawiłoby mi przyjemność i dało satysfakcję
 
 
co byłoby moim zdaniem ciekawe i inspirujące dla otoczenia
 
 
co chciałbym/chciałabym zrobić w przyszłym roku wraz z zespołem,
 
 
kogo zaprosiłabym/zaprosiłbym do mojego zespołu realizacyjnego
 
 
kogo zaprosiłabym/zaprosiłbym do realizacji mojego pomysłu w charakterze prelegenta, wykładowcy, trenera
 
 
jaka forma działania jest najbardziej właściwa dla realizacji mojego pomysłu
 
x
ile osób powinno uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu
 
 
kiedy mój pomysł powinien być realizowany ( jeśli nie konkretna data podać przynajmniej w którym kwartale)
 
 
w jakim przedsięwzięciu organizowanym przez inny zespół chętnie będę uczestniczyć
 
 
Inne sugestie i propozycje
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………
Podpis pomysłodawczyni/pomysłodawcy
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO