Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Historia
Pomysł powołania stowarzyszenia zrodził sie już wiele lat temu. Kilkakrotnie podejmowane próby nie przynosiły pozytywnego rezultatu, a problemy środowisk kobiecych i konieczność ich nagłośnienia oraz wspólnego rozwiązywania stawały się coraz bardziej aktualne.

Zebranie założycielskie stowarzyszenia

„ONA - Otwarta - Nowoczesna – Aktywna”

Pierwsze Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia "ONA" odbyło się dnia 8 grudnia 2009 r. w obecności 16 członkiń założycielek.

Zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz.

Prezesem została wybrana Urszula Miłosz-Michalkiewicz, wiceprezesem - Elżbieta Adamska-Kranz, sekretarzem - Joanna Kujawa, Skarbnikiem - Bożena Pięciak,

a członkiniami zarządu: Elżbieta Rutkowska i Monika Kosińska.

W związku ze zwrotem wniosku o rejestrację Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS i koniecznością dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia przyjętego na Zebraniu Założycielskim zwołane zostało drugie Zebranie Założycielskie, które odbyło się 8 lutego 2010 r. Wzięły w nim udział wszystkie inicjatorki Stowarzyszenia.

Przygotowane zmiany Statutu Stowarzyszenia, konieczne z powodu dostosowania błędnych zapisów do obowiązujących przepisów prawa, oparte zostały na wskazaniach Sądu. Po uwzględnieniu zmian w Statucie poddano pod głosowanie Uchwałę nr 1/2010 o przyjęciu w całości zmian w Statucie oraz o uchwaleniu tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna. Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


Uzupełnione i poprawione dokumenty zostały ponownie złożone w Sadzie Rejestrowym, który dnia 12 marca 2010 roku dokonał rejestracji stowarzyszenia i wpisu do KRS pod numerem 0000351176.

 


Historia
Misja,cel
Działania
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO